Pengenalan Kursus

PROFORMA KUSUS APLIKASI KOMPUTER DALAM LINGUISTIK

Di akhir kursus Aplikasi Komputer Dalam Linguistik (SKBL 2113) ini, pengkaji berharap  mampu:

  1. Mengenal pasti dan menggunakan perisian yang telah diperkenalkan untuk menganalisis persoalan linguistik yang dinyaatakan.
  1. Membincangkan dan menilai kelemahan dan kekuatan perisian yang telah diperkenalkan untuk tujuan analisis linguistik.
  1. Menyiasat dan menghuraikan persoalan linguistik dengan menggunakan perisian.

Sinopsis

Kursus ini merupakan pengenalan kepada penggunaan atau aplikasi komputer dalam linguistik dan kajian bahasa. Fokus dan kandungan kursus ini bertujuan untuk memperihalkan bagaimana komputer dapat digunakan dalam kajian linguistik dan juga kajian kemanusiaan berdasarkan teks. Pelbagai perisian digunakan seperti “Sound Cloud”, “AntConc” dan “Youtube” untuk mempermudahkan dan mempercepatkan kerja dan analisa, serta melakukan analisa data bahasa yang banyak (yang mungkin sukar atau lambat) dilaksanakan tanpa penggunaan komputer akan dibincangkan. Melalui penggunaan perisian seperti ini, maka pengkaji akan didedahkan kepada cara komputer digunakan untuk menganalisis pertuturan dalam dialek Minangkabau- Hulu Langat.

Penilaian

Dalam kursus ini, penilaian yang diberikan oleh pensyarah, Dr Zulkifli Ahmad kepada pengkaji dinilai pada minggu terakhir semester iaitu pada minggu ke-14. Penilaian ini dilihat berdasarkan beberapa perkara. Senarai dibawah merupakan item dan peratusan markah yang akan diberikan dalam kursus ini.

Item Peratus/Percentage
 1. Tugasan 30
2. Projek 40
3. Peperiksaan Akhir Semester 30
Jumlah 100
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s